Tomáš Holý


Tomáš Holý

Věnuje se 12 let umění šermu mistra Johannesa Lichtenauera, známé též jako Kunst des Fechten. Je zakladatel a vedoucí Píseckého oddílu dlouhého meče. 8 let aktivně provádí kalistenická cvičení k rozvoji kloubní, svalové, výbušné a komplexní síly pomocí vlastního těla.

3 roky trénoval Yang Tai Ji (Tchai-ťi) pod Shikon Budokai, kde ho vyučovali Ing. Ondřej Musil, Ing. Karel Uhlíř a mistr Steawe Rowe. 2 roky trénuje u Davida Šejny Hung Ka Kung Fu v České fedaraci, která spadá pod rodinu Lam a velmistra Lam Chun Singa. Pátým rokem studuje v Plujících oblacích wudangské kung-fu pod vedením Shifu Otakara Chocholy a Stanislava Bulíčka.

Nastudoval sestavy: Tai-Ji 13 forem, Jiben Quan, Xuan Wu Quan, Wu-xing Quan, She Quan, Baduan-Jin Qi gong, Wu xing – Qi gong. Byl přijat Otakarem Chocholou za žáka linie, s osobním jménem Yue Měng, volně Divoký měsíc.

Osobní vyznání: V kung fu jsem nalezl dlouho hledané pěstování celistvosti, nesmrtelnosti a aspiraci navigátora jednoty.

Semináře a akce

PŘIHLÁŠKA

Životní energie

Vitální životní energie jsou:
Jasná – Jako vzlétnout na nebesa.
Tmavá – Jako ponořit se do propasti.
Nezměrná – Jako rozplynout se v moři.
Vznešená – Jako stanout na vrcholu hory.

Takové druhy životní energie
nemohou býti zastaveny silou,
přesto mohou býti ovládnuty vnitřní energií.
Nemohou býti přivolány v řeči,
přesto mohou státi se součástí vědomí.

Toto uctivě držet a neztrácet,
nazývá se „vyvíjet vnitřní sílu.“
Když se vnitřní síla vyvíjí a moudrost přichází,
tak myriády věcí jsou do detailu pochopeny.

Call Now Button