Ing. arch. Otakar Chochola


Ing. arch. Otakar Chochola

Kontakt
ochochola@gmail.com
+420 605 432 930
Mlýnská 6, Praha 6, 160 00
Narozen: 3.1.1960 v Kolíně

Ing. arch. Otakar Chochola
Taoistické jméno: 邱懋资沛 Qiu Mao Zi Pei
Člen 16.generace Wudang San Feng Pai, Shifu školy a předseda sdružení Plující oblaka – Česká asociace Wudangkungfu z.s.

Umění Tai Ji Quan (Tai-chi Quan) se věnuje od roku 1997 pod vedením mistrů :
Prof. Mário Topolšek, Zhai Hong Yin, Zhai Jun, Zhai Feng a Shifu Yuan Xiu Gang (viz učitelé) s přispěním dalších lektorů – Philla Shieldse, Dou Wan Chun a Toni DeMoulin.

Všem jim děkuji za vedení, setkání, sdílení a jejich statečnou cestu životem, před kterou se s úctou skláním. Dále děkuji mistru Edgarovi za vedení a výuku v oblasti masáže a spirituálního rozvoje.

Od roku 2008 následuje linii  San Feng Pai  Wudang pod vedením Shifu – Yuan Xiu Ganga.
www.wudanggongfu.com

V roce 2008 jsem se vydal na studium čínských bojových umění a taoistické meditace do tradiční chrámové školy – taoistické akademie ve wudangských horách v Číně (www.wudanggongfu.com), kde jsem strávil intenzivní výukou několik měsíců v roce, opakovaně po dobu 4 let. Za svého pobytu jsem získal titul pokračovatele linie školy pod taoistickým jménem Zi Pei (hojný déšť) a stal jsem se hlavním učitelem naši linie v České republice. Výsledky mého poznání jsem začlenil i do výuky Feng Shui.

V roce 2013 jsem otevřel 1. veřejnou čajovnu v ČR ve volné přírodě – Čajový altán v Prachovských skalách, který je rovněž postaven dle principů Feng Shui. www.cajovyaltan.cz

Dosažené vzdělání:
ČVUT, fakulta architektury v Praze, ukončená v roce 1985, autorizovaný architekt

Semináře a akce

PŘIHLÁŠKA

Životní energie

Vitální životní energie jsou:
Jasná – Jako vzlétnout na nebesa.
Tmavá – Jako ponořit se do propasti.
Nezměrná – Jako rozplynout se v moři.
Vznešená – Jako stanout na vrcholu hory.

Takové druhy životní energie
nemohou býti zastaveny silou,
přesto mohou býti ovládnuty vnitřní energií.
Nemohou býti přivolány v řeči,
přesto mohou státi se součástí vědomí.

Toto uctivě držet a neztrácet,
nazývá se „vyvíjet vnitřní sílu.“
Když se vnitřní síla vyvíjí a moudrost přichází,
tak myriády věcí jsou do detailu pochopeny.

Call Now Button